De Indische Verhalentafel

Index van de Verhalentafel

De Achtergronden

Repatriëring en Emigratie


Waarom deze Website ?:

"De voorgeschiedenis van mijn leven is de geschiedenis van mijn hart" 

Geïnspireerd door de prachtige boeken “Istori Kita” en “De Lange Reis van de Poesaka” van Simone Berger heb ik het Indische verhaal van mijn familie van vader's kant opgeschreven. Het verhaal (zie "Guus vertelt...") begint in 1920 met de uitzending van mijn grootvader en zijn gezin naar Indië om aldaar in het onderwijs te gaan werken en het eindigt in 1958 met de gedwongen repatriëring van míjn vader en zijn gezin terug naar Nederland.

"De Verhalentafel":

Vervolgens ontstond bij mijn vrouw Tilly en mij het plan om meer van dit soort familieverhalen te verzamelen en op één neutrale plek samen te brengen, een zogenaamde Verhalentafel, waar iedereen zijn of haar verhaal of andere informatie kwijt kan. Samen met de "verteller" hebben wij inmiddels ruim 24 verhalen opgeschreven, welke hier met andere op het internet gevonden verhalen zijn samengebracht.

"De Achtergronden":

   Al deze verhalen worden niet verteld omdat de vertellers zichzelf zo interessant vinden, maar vooral omdat de verhalen zich afspelen tegen de achtergrond van voor de geschiedenis zeer belangrijke periodes. Deze achtergronden hebben vele levens voor altijd veranderd, ook die van latere generaties. Het is helaas gebleken dat velen maar weinig afweten van deze achtergronden, waardoor de Nederlands-Indische zogenaamde eerste generatie vaak niet gehoord en niet begrepen werd en wordt. Het is door zowel de verhalen als de achtergronden door te geven en te laten begrijpen, dat dat begrip er wél komt. Daarom hebben wij hier tevens een beknopte tijdlijn en hyperlinks naar een aantal educatieve video's op het YouTube kanaal geplaatst.

Speciaal wil ik hier het boek "Revolusi" van de bekende onderzoeker en schrijver David van Reybrouck vermelden, een "must-read" voor iedereen, die meer dan gemiddeld geinteresseerd is in de geschiedenis en achtergronden van Nederlands-Indië en het ontstaan van de Republiek Indonesië.

"Repatriëring en Emigratie":

Vanaf 1945 kwamen er ruim 300.000 personen uit de Indonesische archipel naar Nederland. De uittocht als gevolg van het einde van de Japanse bezetting en de onafhankelijkheid van Indonesië hield aan tot en met ongeveer 1968 en verliep in ‘golven’ van vertrek. Officieel heet deze uittocht ‘De Indische Repatriëring’, maar dit moet symbolisch worden gezien, want voor de meeste landverhuizers betekende dit een definitief vertrek naar een voor hen onbekend land.

Vooral de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (KRL) en de Stoomvaartmaatschappij Nederland (SMN) hebben met hun passagiersschepen vanaf 1945 een zeer belangrijke rol gespeeld bij het al dan niet gedwongen vertrek uit Nederlands-Indië en Indonesië naar Nederland. Nog steeds spreken deze overtochten en de schepen als iconen van deze (r)emigratie velen tot de verbeelding, dus daarover ook meer onder "Naar Nederland".

Voor velen was de opvang in Nederland een grote teleurstelling en een traumatische ervaring. Veel Indische Nederlanders voelden zich niet welkom in Nederland. Ook vonden ze het vaak moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Nederland was zelf aan het herstellen van de Tweede Wereldoorlog in Europa, dus was er voor het leed van de Indische Nederlanders hier eigenlijk nauwelijks of geen plaats. Het verhaal van de naar Nederland gekomen Molukkers verdient aparte vermelding. Daarom ook hierover een apart hoofdstuk onder "In Nederland".

Dit platform is volledig gericht op de (r)emigratie naar Nederland. Velen zijn echter na de Japanse capitulatie of de nasleep daarvan rechtstreeks of via Nederland geëmigreerd naar andere landen dan Nederland, waarbij zowel economische motieven, het klimaat als het overheidsbeleid en de kille houding van de Nederlandse bevolking jegens de nieuwkomers een belangrijke rol hebben gespeeld, waarover meer onder "Andere Bestemmingen".

Opdat dit platform levend kan blijven en verder kan blijven groeien en verbeteren nodigen wij de bezoekers van harte uit op om nog meer verhalen, links, suggesties voor verbetering, constructieve kritiek etc. te sturen aan:

info@de-indische-verhalentafel.online

Wij hebben de Stichting Arjati te Breda bereid gevonden om onze website te "adopteren" ten einde de continuïteit ook in de toekomst via een rechtspersoon te waarborgen.


Stichting Arjati is op 7 mei 2009 in Breda opgericht met als belangrijkste taak het borgen van de 15 augustus Herdenking in Breda. Daarnaast zet Stichting Arjati zich in voor behoud en overdracht van het Indisch Cultureel Erfgoed, waaronder familieverhalen uit Nederlands-Indië en Indonesië. 


Het plaatsen van een verhaal en onze ondersteuning daarbij is geheel kosteloos. Mocht u echter de Stichting Arjati financieel willen ondersteunen dan zijn wij daar natuurlijk heel erg blij mee. Dit kan -onder vermelding van "DIV"-  met een eenmalige donatie of door vriend te worden van Stichting Arjati. Alle informatie vind u door op deze link te drukken: 

Voorwoord van Simone Berger:

Na je geboorte begint je eigen familiegeschiedenis. Je bent je er nog niet bewust van, maar de verhalen waarmee je opgroeit, zullen je voor een deel vormen. Wij erven meer dan slechts uiterlijke kenmerken en karaktertrekken van onze ouders en voorouders. Ook de geschiedenis laat haar sporen na en is verweven met de geschiedenis van je (voor)ouders.

Onbewust rook je de kruidige geuren die in jouw ouderlijk huis rondhingen of hoorde je de Maleise klanken die de taal kleurden. Misschien was je gefascineerd door de voorwerpen die ooit uit dat verre land op de boot waren meegekomen of voelde je soms dat bepaalde onderwerpen onbesproken bleven.

Als kind van Indische ouders ervaar je op een dag de andere bagage die je hebt meegekregen.

Ik groeide op met de verhalen van mijn familie over het leven in Medan op Sumatra. Enerzijds leuke en spannende verhalen, maar anderzijds voelde ik de invloed die het gedwongen vertrek had op mijn vader, die op zijn dertiende in 1953 voorgoed zijn geboorteland moest achterlaten. Zijn Indische jeugd, die bestond uit vrijheid en op blote voeten kattenkwaad uithalen, verruilde hij ongewild voor een kille ontvangst, knellende schoenen en grijze luchten. Zelfs nu hij de 80 is gepasseerd, voel ik zijn heimwee naar de mensen die hem omringden, de natuur die hem al van jongs af aan fascineerde en zijn geboortegrond.

Dit motiveerde mij om Istori kita. Jouw familiegeschiedenis samen te stellen, als leidraad en gids om persoonlijke verhalen te delen en vast te leggen. Bij de vele ontmoetingen raakte ik gefascineerd door de verhalen achter de voorwerpen uit Indië, die een tastbare herinnering aan vroeger waren. Samen met Armando Ello legde ik ruim 30 verhalen vast in De lange reis van de poesaka. Indische tastbare herinneringen.

Deze website wil iedereen die zijn verhaal wil delen, uitnodigen om dit te plaatsen. De diversiteit aan verhalen en achtergronden is onuitputtelijk. Ze geven ons een tijdsbeeld van een verleden dat in tijd en afstand ver weg is. Ze bieden ons een kijkje in de ingewikkelde, gelaagde koloniale samenleving en tonen ons de diverse gezichten van de Japanse bezetting en de jaren tijdens en na de onafhankelijkheidsstrijd. En uiteindelijk gaan ze over hoe mensen met roots in Indië of Indonesië het beste van twee werelden hebben weten te verbinden en veerkracht hebben getoond.

In 2020 herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Dat was tevens de start van een jarenlange migratie van ruim 300.000 personen naar Nederland. Nu meer dan ooit beseffen we het belang van onze roots en familiegeschiedenis.

Door deze verhalen te delen, draag je er zorg voor dat ze niet verloren gaan. Je geeft anderen soms de mogelijkheid een nieuw puzzelstukje te leggen. Jouw familiegeschiedenis kan heel dichtbij iemands eigen geschiedenis liggen en nieuwe informatie opleveren.

Het zijn ‘kleine’ verhalen die ons verbinden. Voor velen van ons is het van wezenlijk belang om te weten waar je vandaan komt, om jezelf te begrijpen en de verhalen in een context te kunnen plaatsen.

En dat is precies wat deze website ‘De Indische verhalentafel’ als platform beoogt. Het delen van verhalen van toen – onze eigen geschiedenis. 

Simone Berger


Copyright © All rights reserved de Indische Verhalentafel