Golven van Vertrek & Aankomst

Aantal aankomsten:

  Wie komen er aan:

1946-1950

12550

Witte Nederlanders

Indische Nederlanders

1950-1952

85900

Witte Nederlanders

Indische Nederlanders

1952-1957

97800

Witte Nederlanders

Indische Nederlanders

1957-1959

58300

Witte Nederlanders

Indische Nederlanders

1959-1964

46400

Witte Nederlanders

Indische Nederlanders

1964-1968

15300

Witte Nederlanders

Indische Nederlanders

                  Opvang:

Inburgeringsmaatregelen:

Verantwoordelijkheid:

Mensen uit diverse bevolkingsgroepen die juridisch gelijkgesteld zijn met Europeanen

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

 • familie
 • hotels
 • inwoning
 • pensions
 • sanatoria

Nee

CBVO: Centraal Bureau voor Oorlogsgetroffenen Dienst Maatschappelijke Zorg

Mensen uit diverse bevolkingsgroepen die juridisch gelijkgesteld zijn met Europeanen

Mensen van wie de juridische status nog onzeker was

Mensen van wie de juridische status nog onzeker was

Mensen van wie de juridische status nog onzeker was

Mensen van wie de juridische status nog onzeker was

----------------

Molukkers

----------------

Indonesiërs

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

Spijtoptanten

(genaturaliseerde Indonesiërs)

Spijtoptanten

(genaturaliseerde Indonesiërs)

----------------

----------------

----------------

Molukkers

Papua's

----------------

----------------

Spijtoptanten

(genaturaliseerde Indonesiërs)

Molukkers

Papua's

Indonesiërs

Peranakan Chinezen

----------------

 • familie
 • inwoning
 • woonoorden
 • DUW kampen
 • kloosters
 • (contract) pensions
 • sanatoria
 • hotels
 • landhuizen
 • vakantieverblijven
 • voormalig
 • concentratiekampen
 • contractpensions
 • pensions
 • hotels
 • kloosters
 • sanatoria
 • vakantieverblijven
 • familie
 • contractpensions
 • pensions
 • hotels
 • kloosters
 • sanatoria
 • vakantieverblijven
 • familie
 • contractpensions
 • pensions
 • hotels
 • kloosters
 • sanatoria
 • vakantieverblijven
 • familie

Ja, bepaalde groepen

Ja, bepaalde groepen

CCKP: Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief Dienst Maatschappelijke Zorg

CCKP: Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief Dienst Maatschappelijke Zorg Commissariaat Ambonezenzorg

CCKP: Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief Dienst Maatschappelijke Zorg Commissariaat Ambonezenzorg

CCKP: Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief Dienst Maatschappelijke Zorg Commissariaat Ambonezenzorg

Ja, bepaalde groepen

Ja, bepaalde groepen

Ja, bepaalde groepen

CCKP: Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief Dienst Maatschappelijke Zorg Commissariaat Ambonezenzorg

 • contractpensions
 • pensions
 • hotels
 • kloosters
 • sanatoria
 • vakantieverblijven
 • familie

Bron: Indisch Herinnerings Centrum, Museum Sophialaan 10, Den Haag