Mijn vader Theodorus Petrus van Amersvoort Zoektocht naar meer informatie

Rietje Peters - van Amersvoort

Copyright © All rights reserved de Indische Verhalentafel

Arnhemse courant van 01.08.1902

Burgerlijke stand van Arnhem de geboorte van mijn opa Cornelis van Amersvoort

Eerste inschrijving Stamboek van Cornelis van Amersvoort

 Stamboek van Cornelis van Amersvoort

Volledig Stamboek van Cornelis van Amersvoort

Interneringskaart Opa Cornelis

Terugreis naar Nederland met de Oranje van Opa, Oma en oom Kees. Opa zal hierna weer terugkeren naar Indië

Overlijdensadvertentie van Opa Cornelis van Amersvoort

Cornelis van Amersvoort

Opa Cornelis, Oma Petronella en Oom Kees van Amersvoort

Dit is de schrijfmap en het enige tastbare teken uit de kampen

Drie foto's van mijn vader. Een foto van mijn vader op nog jongere leeftijd heb ik helaas niet. Hieronder is mijn moeder

Corrie (Cornelia Godefrieda van Amersvoort-Liesker

Dit is één van de laatste foto’s van mijn vader voordat hij in het ziekenhuis belandde…

Rechts naast hem staand Jolique

Hurkend is Loes en staand voor Jolique en naast Loes ben ik als 5-jarig meisje.


Rietje Peters kwam op mijn pad via deze website en wilde wat meer informatie over haar vader Theodorus Petrus van Amersvoort. Ze stuurde mij al een vrij uitgebreid overzicht. Aangezien ze bijna niets over haar grootouders en hun leven in Nederlandse Indië wist heb ik besloten om dat deel van het verhaal wat meer uit te pluizen. Hier volgt de zoektocht naar meer informatie.

Tilly van Coevorden, december 2022


De familie van Amersvoort een zoektocht naar informatie:

 

Peter Gerardus Cornelis van Amersvoort, was sigarenmaker. Hij werd geboren in Arnhem op 6 mei 1864. Op 22 mei 1901 trouwt hij de eveneens  in Arnhem en op 22 september 1877 geboren Helena Hermans.

Helena Hermans is de dochter van Jan Hermans die metselaar van beroep is en Maria Elisabeth Evers. Helena overlijdt op jonge leeftijd ( 4 januari 1907) en is dan 30 jaar.

Peter Gerardus Cornelis en Helena zullen hun hele leven in Arnhem wonen waar Peter dan ook op 5 mei 1958 overlijdt.

Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:

 • Cornelis van Amersvoort geboren te Arnhem op 24 juli 1902. 
 • Maria Elisabeth van Amersvoort geboren te Arnhem op 4 februari 1904. Maria trouwt op 12 november 1924 met Willem Tempel, chauffeur van beroep, en ze overlijdt op 28 februari 1994 eveneens in Arnhem. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren 2 dochters en 1 zoon.
 • Peter Gerardus Cornelis van Amersfoort , geboren te Arnhem op 5 mei 1906. Peter sterft een kleine 4 maanden later op 1 september 1906


Cornelis, mijn opa verbind zich voorwaardelijk op 5 januari 1921, als soldaat voor zeven jaar, bij de Koloniale troepen. Dit engagement gaat in op 21 januari 1931 en is zowel voor binnen als buiten Europa. Hij wordt ingeschreven bij de militie van de lichting 1922 voor de gemeente Arnhem.

Op 5 juli 1921 is de bovengenoemde verbintenis als vaste verbintenis bekrachtigd en ontvangt hij een premie van fl.100.-. Verder zal hij telkens fl.50.- per dienstjaar ontvangen met een maximum van fl.400.-

In het stamboek staat te lezen dat hij op 11 maart 1922 wordt ingeschreven als brigadier.

Op 14 maart 1922 wordt de resterende premie van fl.300.- uitbetaald. Tegen deze tijd moet hij zijn aanstaande vrouw al hebben leren kennen.

Als hij op 1 oktober 1922 als sergeant eerste klasse infanterie wordt aangesteld wordt de aan hem uitbetaalde premie in mindering gebracht van de tegemoetkoming voor zijn eerste uitrusting.

Op 2 november 1922 trouwt Cornelis met de op 4 augustus 1903 te Nijmegen geboren Petronella van Emmerik. Petronella komt uit een heel groot gezin en is zijn de jongste telg van Theodorus Wilhelmus van Emmerik en zijn vrouw Petronella Alders.

Het gezin van Emmerik telt 8 kinderen: 


 • Theodorus Wilhelmus Lambertus van Emmerik geboren te Nijmegen op 14 mei 1888. Datum overlijden is onbekend.
 • Allegonda van Houterman (geboren van Emmerik) geboren te Nijmegen op 14 juli 1889 en gestorven aldaar op 4 augustus 1910.
 • Leonardus van Emmerik geboren te Nijmegen op 5 januari 1892 en gestorven aldaar op 8 juni 1916.
 • Johannes Hendrikus van Emmerik geboren te Nijmegen op 25 februari 1894. Datum overlijden is onbekend.
 • Theodorus Wilhelmus van Emmerik geboren te Nijmegen op 22 juli 1896 en gestorven aldaar op 3 november 1921.
 • Hendrikus Franciscus van Emmerik geboren te Nijmegen op 16 april 1900, Datum van overlijden is onbekend.
 • Johanna Everdina Boessen (geboren van Emmerik) geboren te Nijmegen op 23 oktober 1901 en gestorven aldaar op 1 juli 1922.
 • Petronella van Emmerik geboren te Nijmegen op 4 augustus 1903 en gestorven aldaar op 24 april 1964.


  Kort na het huwelijk dat in haar geboorte stad Nijmegen wordt voltrokken vertrekt het jonge stel met het stoomschip "Patria"  op 18 november van Rotterdam naar de tropen. 

  Cornelis hervat zijn dienst in Nederlands-Indië en wordt er al snel een eerste zoon geboren. Op 12 december 1923 wordt mijn vader Theodorus Petrus van Amersvoort geboren in Djokjakarta.

  Twee jaar later volgt een tweede zoon, op 9 mei 1925. Cornelis "Kees"van Amersvoort wordt in Tjimahi geboren.

  Alhoewel Petronella uit een zeer groot gezin komt zal het in haar huwelijk bij twee zonen blijven.

  Over Kees is er helaas nog niet zoveel bekend maar nadat dit verhaal geplaatst word zal de research doorgaan en als er nieuwe informatie beschikbaar is wordt dit toegevoegd.

  Uit informatie blijkt dat Kees (Cornelis) samen met zijn ouders naar Nederland wordt gerepatrieerd op 9 februari 1948 vertrekt het schip de Oranje van Tandjong Priok met bestemming Amsterdam waar het schip op 3 maart van datzelfde jaar aanmeert. Cornelis (opa keert op 27 augustus 1948 met het schip Grote Beer weer terug naar Indië).

  .Wat Kees in zijn jeugd gedaan heeft of waar hij geïnterneerd is geweest is tot hiertoe niet bekend. Er is wel bekend dat hij militair was maar aangezien hij nog betrekkelijk jong was en pas rijp voor militaire dienst tijdens de oorlogsjaren vermoed ik dat hij pas in Nederland in de militaire dienst is getreden.

  Kees trouwt op  4 oktober 1960 in Bergen op zoom met de in Wijk-Maastrichts op 19 juli 1930 geboren Henriëtte Fransisca Marie Therèse Van Amersvoort (geboren Van Der Ven) uit dit huwelijk worden twee zoons geboren (Keesje en Ronnie). Kees en Henriëtte vestigen zich in Noord Brabant.

  Nu gaan we even terug naar de loop baan van opa Cornelis:

  op 22 januari 1928 wordt hij gereengageerd voor 6 jaren als Sergeant der Infanterie in Nederlands-Indië.

  Op 22 januari 1934 wederom geëngageerd voor 3 jaar en 2 maanden.

  Op 22 maart 1937 her verbonden voor een "tijdvlak van zo nodige duur dat bij terugkomst van het verlof hij nog een jaar zal hebben te doe als sergeant major der infanterie.

  Op 20 april 1937 wordt Cornelis benoemd tot Onder Luitenant der Infanterie.

  Op 14 maart 1942 wordt Cornelis geïnterneerd in een jappenkamp. Het is niet duidelijk op de interneringskaart in welk jappenkamp dit geweest is.

  Op 15 augustus 1945 wordt hij bevrijd en bevind zich dan in Bandoeng.

  Op 18 maart 1948 wordt hij overgeplaatst naar Batavia en vertrekt op 18 april 1950 definitief op het schip de Johan van Oldenbarnevelt naar Nederland om te herenigen met zijn vrouw.

  Op 5 juli 1950 wordt er door het hoofd van de afdeling HPZ (niet kunnen achterhalen wat dit is) om met ingang van 25 juli 1950 eervol uit de H.M Militaire dienst wegens reorganisatie te worden ontslagen. Dit uiteraard met recht op behoud van pensioen.

  Op 12 april 1957 wordt de verguld zilveren medaille toegekend voor 24 jaar langdurig, eerlijk en trouwe dienst. Het is waarschijnlijk dat Cornelis en Petronella zich vestigen in Nijmegen de geboorte stad van Petronella want  Petronella komt daar in 1964  te overlijden en Cornelis op 7 juli 1967.

  Mijn vader Theodorus Petrus van Amersvoort

  Zoals hierboven al te lezen is mijn vader Theo iets meer dan een jaar na het huwelijk van opa en oma van Amersvoort op 12 december 1923 in Djokjakarta geboren. 

  Op het moment van het plaatsen van dit verhaald is er over zijn jeugd weinig bekend.

  Gedurende de japanse bezetting wordt Theo in verschillende jappenkampen geïnterneerd. De data die mij bekend zijn, zijn door Tilly achterhaald via de website japanseburgerkampen.nl.

  Het zal met een transport van juli 1942 zijn geweest dat mijn vader als 18-jarige in het jappenkamp Kesilir, of het Landbouw kolonisatie kamp Oost Java terecht komt. De kampleider daar is de heer J.G. Wackwitz en de kampcommandant Takahashi. Dit kamp werd voor "Europeanen" op 6 juli 1942 opgestart.

  De landbouwkolonie Kesilir lag aan de zuidkust, bijna op de meest oostelijke punt van Java. De gehele kolo­nie  lag verspreid over een zeer groot gebied (ca 40 km2), geheel omgeven door prikkeldraad. Het kamp was onder­­gebracht in zelfgemaakte onderkomens en barakken.

  De bedoeling van de Japanse bezetter (generaal Imamura) was om hier een zeer grote land­bouwkolonie voor 70.000 personen (ma,vr,ki) te maken, die zich zelf zou bedruipen. Onge­veer 3000 mannen hebben hier 15 maan­­den gewerkt. Het project is mislukt door gebrek aan ervaring-in-de-landbouw en gebrek aan land­bouw-werk­tuigen. De mannen bestonden voor onge­veer 70% uit Europeanen en 30% uit Indo-Europeanen. Er werden ver­bouwd: mais, soja­bonen, groene erwten, groenten. (bron www.japanseburgerkampen.nl)

  Er zijn 3 transporten geweest met een totaal van 1670 Totoks (Europese jongens en mannen) die in augustus 1943 overgeplaatst zijn naar Banjoe Biroe. Mijn vader was één van deze mannen en werd in de gevangenis Ambarawa geïnterneerd. Deze transporten waren op 15,20 en 25 augustus en vermoed ik aan het geen wat mij is verteld dat Theo bij het transport van 25 augustus ingedeeld was.

  Hier was Theo naar eigen zeggen ongeveer een half jaar en dat klopt want via dezelfde website zoals hierboven zijn er 3 transporten geweest respectievelijk op 26 januari, 30 januari en 1 februari van 1944 naar het 15e Bataljon Bandoeng of ook het Tjikoedapateuh of Bunsho II Kamp I genaamd. De kampleider in dit laatste kamp was Hr H.A. van Karnebeek.

  Wanneer Theo precies is bevrijd is niet bekend. Aan de hand van een geborduurd mapje van papa heb ik kunnen afleiden dat hij tijdens de Bersiap periode in Tjihapit heeft gezeten. Het geborduurde mapje heeft als datum 12.12.1945 de verjaardag van mijn vader.

  Op 22 juli 1946 ontvangt hij een getuigschrift voor de hogere Burgerschool te Bandoeng. dit wordt ook wel de bloemenstad "Kota Kembang" genoemd en is een stukje ten zuiden van Jakarta.

  De laatste woonplaats voor de repatriëring is Malang (Oost Java).

  Op 4 augustus 1946 dus twee jaar voor zijn ouders en broer vertrekt Theo van Tandjong Priok, de haven van Jakarta, met het schip Tegelberg met bestemming Amsterdam het schip dokt op 29 augustus 1946 aldaar.

  Theo zal, neem ik aan, in Nederland door familie zijn opgevangen en slaagt hij op 8 juli 1947 voor Handelsrekenen op de Katholieke Economische Hoogeschool in Tilburg, waarna hij op de Universiteit te Tilburg economie gaat studeren.

  Van 15 december 1951 tot 14 september 1958 is Theo in dienst bij de NV Borneo Sumatra handel maatschappij ook bekend onder de naam Nederlandsche handel Maatschappij N.V.

  Van 1951 - 1953 wonen Theo en zijn vrouw Corrie Lieshout in Den Haag.

  Theo en Corrie krijgen twee dochters, Loesje, Jolique, dit huwelijk wordt ontbonden door XXXXX

  Theo hertrouwd op xx xx xxxx met de in Utrecht op16 mei 1932 geboren, Cornelia Godefrieda Liesker. Uit  dit huwelijk word ik (Rietje) op 29 mei 1967 geboren

  Van mei 1953 tot september 1958 verhuisd het gezin naar Hong Kong waar ze aan de MacDonnel road nr 11, Glat B-3 wonen.

  In maart 1959 tot november 1971 treed Theo in diens bij Indola Electric N.V. en Emi - Verkoop N.V

  Theo overlijdt in de Bilt op 17 maart 1974. Vader heeft nooit over zijn leven in Indië gesproken met mijn moeder en heb ik spijt dat ik mijn vragen niet meer beantwoord zal krijgen. De term het "Indisch zwijgen" is hier ook van toepassing en doe ik bij deze meteen een oproep : Heeft u mijn vader gekend en weet u iets meer over zijn tijd in Nederlands-Indië gelieve dan contact op te nemen via deze website.

  Rietje Peters, februari 2023