Verhalen van/over Indië veteranen

Het persoonlijk verhaal over Generaal Nico van Straten

Hij was de commandant van de KNIL soldaten in Timor and werd onderscheiden met de de Militaire Willemsorde, en andere verhalen

Huzaren van Boreel

Verhalen van gerepatrieerde Molukse vrouwen van KNIL militairen

Oorlog en Bersiap | Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn. Het verhaal van Adolphe M. Douwes (1)

Oorlog en Bersiap | Birma-Siam spoorlijn en de Pakan Baroe spoorlijn. Het verhaal van Adolphe M. Douwes (2)

Dolf Douwes ontsnapte meermaals aan de dood.

Een artikel uit het Limburgs Dagblad nav 75 jaar capitulatie van Japan.

Interview van George Mallet met Dolf Douwes van 14.08.2010 in de Verdieping van de Trouw

Mondeling Interview met Dolf Douwes met dank aan het Nederlands Veteranen Instituut voor de bruikleen

Korpsgeschiedenis van het IIe Bataljon Infanterie van het KNIL

Met de Volendam naar Ind

Stichting Oud Indiëgangers Meppel

Copyright © All rights reserved de Indische Verhalentafel